Sari la conținutul principal

Declaratie de protectie a datelor

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, impreuna cu RGPD Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 este un regulament în legislația UE privind protecția datelor și confidențialitatea în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, el abordează si transferul de date cu caracter personal în afara zonelor UE și SEE.   DRAGAN CONSULT S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: consultanta in intermedierea afacerilor de vanzare intre proprietarii de afaceri-cedenti si investitorii-cesionari de afaceri, reclama, marketing si publicitate.
Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in vederea desfasurarii activitatii de intermendierea anunturilor de afaceri, reclama, marketing si publicitate. Refuzul dvs. determină imposibilitatea concretizarii acestei activitati.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari : investitori, preluatori de afaceri, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele operatorului, partenerii contractuali ai operatorului, autoritati publice centrale si locale, furnizori de servicii si bunuri, societati de asigurare si reasigurare.

Conform Legii nr. 677/2001 si Regulamentului RGPD beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. DRAGAN CONSULT S.R.L. 
Persoana desemnata cu securitatea datelor este Dragan Luca si reprezentatul serviciului informatic care administraza site-ul transfer-business.com
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
SC DRAGAN CONSULT SRL
STR. COLTEI NR.7
SECT. 3, BUCURESTI
TEL, 0744 367957
office@draganconsult.ro

Despre noi

Transfer Business este o platforma a biroului nostru de consultanta avand ca obiect asistenta la vanzarea afacerilor, suportul acordat investitorilor in cautatea de afaceri, evaluarea societatilor comerciale, facilitarea transferului si consultanta la intermedierea vanzarii-cumpararii de afaceri. Oferim suport pentru achizitii si fuziuni, cesiunii de parti sociale, a fondului de comert, stockuri, spatii comericiale, s.a.